Онлайн Библиотеки
Медиатеки в училище

Книга на потребителя
Библиотеки Онлайн или Електронен каталог?
2008.09.01 02:20 от tktodorov
 Поздравявам Ви за вашето начинание да направите онлайн каталог на
наличните книги в училищни библиотеки. Това е похвално. Още повече, че
каталогът е доста добре направен.
Ще си позволя обаче, да коментирам неговото название "ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКИ"
Това, което сте направили е своден (т.е. обединен, интегрален) електронен
(намиращ се в Интернет) каталог на библиотеки. Тъй като той се намира в
интернетното пространство американците го наричат OPAC(Online Public
Acsesed Catalog) а по български се нарича просто ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ.
 Много страни изграждат такива сводни каталози, т.напр.
в САЩ това е www.worldcat.org - обединяващ каталозите на над 50 000
библиотеки
в Англия http://copac.ac.uk - обединяващ почти всички библиотеки на Англия
и Ирландия
в Италия http://www.sbn.it - обединяващ повечето италиански библиотеки и
т.н.
у нас се планира да се въведе словенската библиотечна система COBISS чрез
която каталозите на нашите библиотеки ще бъдат обединени в общ своден
електронен каталог.
 Понятието онлайн библиотеки (наричани още дигитални библиотеки или
електронни библиотеки) се отнася за онези библиотеки в които е осигурен
пряк достъп до текстовете на представените в библиотеките произведения.
 Надявам се да бъда правилно разбран.
 С уважение
 доц. д-р Тодор Колев Тодоров
 преподавател по електронни книги и електронни библиотеки в СВУБИТ
2008.09.01 07:23 от libnora
Радвам се, че доц. д-р Тодоров е изказал мнение за електронния каталог ,
направен от Бойко за училищните библиотеки. Все пак друго е когато имаме
компетентното мнение на преподавател от СВУБИТ от такъв ранг. Хубаво би
било да се помага, дори и само с мнение като доц. д-р Тодоров, за да не се
губи връзката между теория и практика. Според мен точно това е болния
проблем на българското образование. Друг е въпросът дали сега вече ще
останат училищни библиотеки при делегираните бюджети, но от министър Вълчев
ни вопъл, ни стон по този въпрос. Училищният библиотекар е почти приравнен
с домакинката и секретарката!!! Питам Ви, моето образование по-малко висше
ли е от учителското и защо? 
Ето и още един куриоз - диференцирано заплащане получават само учителите,
защото работят с деца. Училищният библиотекар дали работи с деца или с
какво ...... 
     С уважение към доц. д-р Тодоров и към всички преподаватели на
СВУБИТ
Е.Бодурова
Трябва да си регистриран за да пишеш отговори.

Генерирано за 0.005 s