Онлайн Библиотеки
Медиатеки в училище

Книга на потребителя
Е-СПИСАНИЕ
2011.02.22 11:39 от rre_reny
Е-списание на Училищните библиотеки

Уважаеми колеги, това е първият брой на онлайн списанието на СУБ към ББИА.
Списанието ще съдържа информация за добрите практики в училищните
библиотеки, споделени от колегите, събития, свързани с дейностите в
училищните библиотеки, доброволчество, кариерно развитие, както и приложна
полезна информация, актуални новини, предстоящи прояви и съобщения и други.

Електронното списание може да бъде разпечатано и сложено на подходящо място
в библиотеката и/или учителската стая, за да може да бъде четено от широка
аудитория – ученици, учители, служители. 
Ако желаете вашите добри практики или събития, мнения, предложения и други
да влязат в това е-списание,, моля изпращайте ни информация на следния
e-mail: sbir_ub@abv.bg. Очакваме да се включите и с предложения за
подходящо име на изданието.
Е-списанието ще се изпраща по e-mail – при поискване и предоставяне на
e-mail за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да
го получавате, или пък желаете да прекратите получаването му, моля пишете
ни. 


Добри практики (постоянни дейности и мероприятия)

Информационна система „Библиотеки Онлайн” 
Сайтът „Електронен каталог – Медиатеки в училище“, създаден от Бойко
Караджов през 2008г. (бивш ученик от „НПГПТО „М.В.Ломоносов“) е уеббазирано
приложение, което може да се използва от всички училищни библиотекари,
разполагащи с компютърна техника и интерент достъп. 
Основното му предназначение е свързано със създаването но своден каталог на
фондовете на училищните библиотеки и онлайндостъп до библиографските
описания на заглавията. Може да се използва многостранно, както от
читатели, така и от библиотекари, като предоставя различен тип услуги за
потребителите и специализиран приложен софтуер, полезен за обслужването. 
Разделен е на три основни секции: Навигация, Акаунт и Библиотека. Секция
Навигация е с ниво на достъп за всички, които ползват сайта и съдържа
насочващи подсекции към най-важните функции - търсещата, информационната и
комуникативната. Секция Акаунт е предвидена за регистрация, активност и
лична информация на потребителите. Секция Библиотека е използваема само от
библиотекари. Едни от най-важните подсекции са Търсене в каталог,
Библиотеки и Книга на потребителя, Лични съобщения.
Сайтът „Библиотеки Онлайн” е разделен на две части. Едната е обща, а
другата е персонална за всяка библиотека. Каталогът е общ, а всички други
документации на библиотеките са отделни. Това е, защото каталожната
информация е уникална за всяко издание, а често едно издание го притежават
няколко библиотеки в инвентара си. По този начин информацията се въвежда
само веднъж и се ползва многократно. Удобен е за потребителите, предлагайки
им основни услуги - да видят кое издание в кои библиотеки се намира, дали е
изчерпано, да поддържа онлайн връзка с библиотекаря и да следи срока си на
заемане. 
Основните предимствата на Информационната система „Библиотеки Онлайн” за
библиотекарите са безплатния специализиран софтуер за най-важните
библиотечни документи и възможността сводният каталог да бъде изграждан
общо – веднъж въведено от един, библиографското описание може да бъде само
добавяно към персоналната наличност на всяка библиотека. 
От всичко това се вижда, че сайтът е полезно и удобно приложение и на
среща, проведена на 20 март 2008 година той беше популяризиран сред
софийските библиотекари с идея да се регистрират и използват възможностите
му. Понастоящем в него са регистрирани 31 библиотеки от столицата и от
страната и са въведени общо над 7500 заглавия. 
Информацията е предоставена от библиотекаря Рени Велкова

Клуб „Приятели на книгата” в 12 СОУ „Цар Иван Асен ІІ” – гр. София
На 15 декември 2010г. клуб „Приятели на книгата” към училищната библиотека
на 12 СОУ „Цар Иван Асен ІІ” представи поредното си представление – пиесата
„В очакване на Коледа”. Децата от 3-ти и 4-ти клас се запознаха с
традиционните ни обичаи - Бъдни вечер и Коледуване. С голям интерес
участваха в репетициите, изготвянето на декорите, украсяването на
библиотеката и накрая - в представянето на пиесата. В публиката бяха
ученици от 1-ви клас, родители и учители.
 Децата показаха автентично народната традиция: имаше и Бъдник, и трапеза
върху слама, и постни ястия, и обредна питка, и икона на Богородица, и
намиране на късмети. Накрая, разбира се, се появиха и коледарите, които
благословиха дома и цялата челяд на стопанина. Представлението завърши
много радостно - децата си хапнаха питката и всички приготвени ястия...
Информацията е предоставена от библиотекаря Жаклин Главшина

Събития (текущи и еднократни)
Детски празник "Снежанка" в библиотеката на 18 СОУ „Уилям Гладстон” – гр.
София
На 03.12.2010г. в библиотеката на 18 СОУ "Уилям Гладстон" се състоя  Детски
празник "Снежанка", посветен на 225 години от рождението на Якоб Грим, р.
1785г. 
Актрисата Галя Асенова представи много емоционално, пред учениците от 3-ти
„е” и 3-ти „ж” класове, живота и творчеството на двамата братя, Якоб и
Вилхелм Грим. Викторината с интересни въпроси предизвика гора от вдигнати
ръце и нагорещи атмосферата - кой да отговори пръв? 
Децата наистина знаеха много! Имаше и конкурси за рисунка по приказка на
братя Грим и "Аз пиша приказка".
Изявиха се много таланти, притеснихме се, че наградите няма да стигнат за
всички заслужаващи. Някои бяха написали приказка в традиционния приказен
стил, други - представиха случки от съвременния живот като приказка.
Децата останаха доволни. Но този хубав празник нямаше да се случи без
активната подкрепа на читалище "Аура". Като израз на благодарност 
учениците подариха на Венета Божкова - културно-масовик в читалището по
едно табло с рисунки, снимки, приказки, които да красят залите на
Читалището.
Информацията е предоставена от библиотекаря Ваня Динова

"Царството Някъде" – съчинение на учениците от 4 б клас в 131 СОУ
„К.А.Тимирязев” – гр. София
Едно от любимите произведения на моите ученици от 4 б клас е "Царството
Никъде" от Джеймс Крюс.
В него героите се казват Няма, Нищо, Не искам, Няма как... Все забавни
отрицания, които предизвикват смях и весело настроение. Но колко интересно
- полека-лека, след много прочитания на забавната творба, в децата се
породи желание да измислят едно ново царство: "Царството Някъде". Отначало
бяха съчинени спонтанно отделни фрази, а постепенно изникна идеята да
направим конкурс за най-забавна история. Обмислих внимателно идеята на
децата и разработих урок, чиято цел беше да формирам умения за съставяне на
текст, чрез формата на играта и състезателния елемент.
Потърсихме за съвет библиотекарката в нашето училище Даниела Цветкова,
която децата още от първи клас галено наричат кака Даниелка, защото тя
винаги ни подкрепя в много инициативи по четене, а и библиотеката се
превърна в уютно гнездо на Знанието, благодарение на нея. Тя, разбира се,
веднага ни подкрепи и предложи да окачи на видно място нашите пъстри обяви
за конкурса, които учениците изработиха в часа по изобразително изкуство. В
тях се съобщаваше за литературния конкурс, наречен "Царството Някъде", дата
и мястото на провеждането му, имаше илюстрации на герои, покана към всички,
които желаят да чуят съчиненията. Картинките и текста подсказваха, че
предстои един малък, но забавен празник, в който децата искат да покажат не
само как работят в екип, но и собственото си творчество, което разкрива
богатия емоционален свят на всеки един от тях.
На нашата покана се отзоваха децата от подготвителния клас и тяхната
ръководителка г-жа Оливера Станковска. Искрено се зарадвахме на малките
любознателни последователи в нашето училище. Скоро настъпи и дългоочаквания
момент, в който се събрахме и представихме нашите съчинения. Каква
изненада! Четвъртокласниците бяха дали имена на своите герои в пълна
противоположност на отрицанието и чухме увлекателни истории за Има, Някъде,
Мога, Знам, Има как. С интерес следяхме увлекателните сюжети, изпъстрени с
неочаквани обрати, а понякога и с люти битки, в които царството воюваше или
пък героите страдаха, но винаги финалът беше с победа на Доброто! Целта на
урока беше постигната, защото да се изгради антитеза, полемика, литературен
спор, защита на мнение е трудно, ала постижимо и достъпно с привлекателния
за децата игрови подход. Видях своите ученици израснали в уменията си - не
само речеви, а и духовни.
Бъдещите първокласници аплодираха всички участници в конкурса, а звънкият
им смях неведнъж огласяше стаята. Вдъхновени от примера на малките творци,
и те пожелаха да отправят специален поздрав към всички за идващия светъл
празник - Коледа. Задружно изпяха с батковците и какичките песента за
Добрия човек, за когото "пътят е винаги лек"!
И както подобава на всеки конкурс, изслушахме председателя на журито - кака
Даниелка. Тя развълнувано обяви, че всички четвъртокласници са се справили
отлично и че най-голяма награда за всеки писател, е признанието и обичта на
читателите. А най-хубавото е, че думата "има" вече бе закодирана в
бъдещето, защото това е кратка дума, но наситена с много богато съдържание
и надежди. Класен ръководител на 4-б клас Мариана Караджикова, Декември,
2010г.
Информацията е предоставена от библиотекаря Даниела Цветкова
СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Карнобат подготвя своя пътуващ семинар
Котел-Медвен-Сливен.
Вярно е, че до пролетната ваканция има доста време, но организацията е вече
в ход. Планираният от училищната библиотека празник, свързан с годишнини на
трима велики българи, започна своята реализация. Пътуващият семинар
Котел-Медвен-Сливен ще говори, пее, рецитира и рисува, вдъхновен от
безсмъртните будители на България – Петър Берон (140 г. от рождението му),
Захари Стоянов (160 г. от рождението му) и Добри Чинтулов (125 г. от
смъртта му).
Училищният парламент активно се ангажира с осъществяването на пътуването и
затова, още от сега, се подготвя за предстоящото събитие. Библиотечните
материали са в ръцете на възторжените ученици и подготовката върви
устремно. Биографични данни, детайли, непознати на широката публика,
изработване на постери, презентации, осигуряване на музикални клипове...
Какво ли не подготвят младите парламентаристи. Освен всичко друго, се
изработват рекламни материали на училището ни, които ще се раздадат на
младежи, с които ни предстои да се срещнем по време на пътуващия семинар.
Възпитаниците ни искат да покажат, че училището разполага с качествена
материална база, експертни преподаватели, будни ученици и, не на последно
място, модерна библиотека. Модерна, най-вече заради живия дух в нея и
активното й присъствие в учебния процес. 
И така, моля, запомнeте прекрасната ни идея, която в началото на месец
април ще стане факт. Котел, Медвен и Сливен ще бъдат посетени от две дузини
възторжени младежи, подготвени, мотивирани и решени да покажат, че са
амбициозни млади хора, които обичат своята история и бележити личности.
Петър Берон, Захари Стоянов и Добри Чинтулов са имената на едни от
най-достойните български чеда и съвременното поколение, в лицето на
възпитаниците от училището ни, ги знае, прекланя се пред безсмъртните им
дела и пренася през вековете техният порив към знание, свобода и достоен
живот.
Информацията е предоставена от библиотекаря Антоанета Славова

„BEYOND WORDS” – „Приказен свят” в СОУ „Иван Вазов" - гр. Сопот
Учениците от 2-а, 2-б, 3-б, 4-а и 4-б класове се включиха в проект „BEYOND
WORDS”, финансиран от секторна програма „Коменски” към Център за развитие
на човешките ресурси.
Часовете по извънкласно четене през месец януари се провеждаха в училищната
библиотека. Илия Петков, като координатор на проекта, го представи и
увлекателно разказа за посещенията в страните - партньори. С помощта на
библиотечния фонд учениците научиха любопитни факти за фестивалите и
празниците, за кулинарните изкушения, за автори и книги, които да
прочетат.
Ралица Ранова, Иван Минчев, Миглена Иванова, Стела Дойчева, Николета
Ангелова и Детелина Чешмеджиева с изключителен артистизъм представиха
приказките:
„Малката инфанта”- Испания
„Един за всички” - Холандия
„Приказки за Пъкала и Тъндала” - Румъния
„Опърничава жена” - Финландия
„Безгрижният кърпач” - Гърция
„Най-голямото богатство” - Турция
„Магданозка” - Италия
Учениците разсъждаваха върху общото и различното в народното творчество на
близки и далечни държави, обогатиха се с много нова информация, която
провокира любопитството им към културното богатство на Европа.
Информацията е предоставена от библиотекаря Славка Цилкова


Доброволчество в УБ (дарения, базари, инициативи на читатели и др.)

Доброволчеството в СМГ „Паисий Хилендарски” – гр. София е практика от
години.
През последните 5 години за библиотеката на Софийска математическа гимназия
е характерно доброволчеството.
 Учениците проявяват желание да работят и помагат в библиотеката и го
правят много успешно. Началото беше поставено през 2005 година когато
ученици от тогавашния 12 „е” клас направиха, като проект по Информатика,
програма за библиотеката за аналитично описание на статии. Сега тя включва
над 500 описания на статии с литературна критика по изучаваните
произведения.
Добрата традиция беше продължена и през 2008 година като част от проект по
дисциплината „Свят и личност”. Учениците от 12 „г” Теменужка Вандова и
Апостол Сотиров работеха веднъж седмично по 4 часа в библиотеката целия
втори срок. Те изпълняваха функциите на библиотекаря – препоръчваха
литература, записваха заетите книги в читателските карти, правеха справки,
попълваха базите данни на библиотеката.
Пак като проект по „Свят и личност” ученици от 12 „в” клас, випуск 2008
година създадоха база данни за читателските карти, тя дава възможност във
всеки момент да се проследи движението на дадена книга и дали читателят е
закъснял с връщането й.
През същата година по време на Маратона на четенето и Националната
библиотечна седмица ученици от различни класове /от 5-ти до 12-ти/ работиха
като доброволци в библиотеката. Това предизвика голям интерес у всички
читатели на библиотеката и за тази инициатива имаше все повече желаещи.
Така, при всеки удобен случай, ученици работят в библиотеката. За тази
година са планирани някалко такива дни, освен традиционните по време на
Маратона на четенето и Националната библиотечна седмица – два петъка през
месец февруари и два петъка през месец март 2011 година.
В края на миналата учебна година ученикът Ангел Игнатов от 12 „а” клас
започна работа по създаване на презентация за библиотеката. Тази
презентация беше довършена в началото на тази учебна година от Вероника
Маринова от 10 „б” клас и ще бъде публикувана на сайта на училището. Отново
по идея на учениците беше създадена страница във Фейсбук, на която се
публикува актуална информация и снимки за библиотеката.
Много често като израз на доброто отношение към библиотеката учениците
даряват книги - хубави и актуални заглавия, така всички, които имат желание
успяват да прочетат най-новите книги. 
Информацията е предоставена от библиотекаря Пролет Димитрова

Информационна система „Библиотеки Онлайн” 
През 2008 година Б​ойко Караджов, бивш ученик от НПГПТО "М. В.
Ломоносов" – гр. София, под ръководството на Галя Цокова – преподавател по
ИТ и с консултации от Рени Велкова – библиотекар, създаде конкурсен проект
"Онлайн библиотеки“ (преименуван в последствие на „Електронен каталог -
Медиатеки в училище“) за участие в национална олимпиада по информационни
технологии в категория: уеббазирани приложения, на която зае призово място.

Интернетсайтът се прилага успешно и ефективно, вече трета година, от
регистрираните в него библиотеки и през настоящата 2011 година беше
подкрепен финансово от ББИА.
Информацията е предоставена от библиотекаря Рени Велкова

Създаване на Сборник „Личности” от ученици и учители в библиотеката на 7
СОУ - гр. София
През 2009 година 7 СОУ „Св. Седмочисленици” чества своята 130 годишнина,
която беше отбелязана с много прояви. 
Една от тях бе създаването на Сборник „Личности”. Изданието включва
историческа справка за училището, което е наследник на Първа Софийска
девическа гимназия, интервюта с изявени в обществото ни днес личности,
които са учили и завършили училището в различни години. Те наистина не са
малко – Елисавета Багряна, Христина Морфова, Стояна Мутафова, Вера
Мутафчиева, Блага Димитрова, Цвета Унджиева, Мария Чичикова - археолог,
Розалина Новачкова, Боян Биолчев, Соломон Паси, Дончо Цончев, Йосиф
Радионов - музикант, Георг Краев - фолклорист, Даниела Кънева - журналист,
Андрей Райчев, Кристалина Георгиева - еврокомисар. В сборника намериха
място и анкети с бивши директори на училището и учители, преподавали през
годините. 
Библиотеката беше основната база за участниците в изработването на
сборника. Основната дейност по събирането на информация за бивши ученици и
преподаватели в училището бе извършена от настоящи учители по литература и
история. Те положиха изключителни усилия за издирване. Прехвърлиха много
справочници, книги, периодични издания за намиране на информация за много
известни личности, бивши възпитаници на училището. Ежедневно общуваха по
електронната поща. Техни много верни сътрудници бяха и ученици от горния
курс, които с желание изпълняваха поставените им задачи, а и сами даваха
идеи за творческия процес. За всичко това библиотеката има огромен принос
като място, в което е съсредоточена цялата информация и в което наличието
на компютри, принтер и ксерокс оказа много силна подкрепа на съставителите
на сборника. В библиотеката се направи и редакцията и предпечатната
подготовка на самото издание. Цялата огромна работа, разбира се, беше
активно подпомагана от библиотекаря. Накрая всички бяха доволни от добре
свършената работа.
Информацията е предоставена от библиотекаря Ели Трингова

Препис на „История славянобългарская“ от ученици и учители в библиотеката
на 88 СОУ „Димитър Попниколов“ - гр. София
В периода 26.03-12.05.2009г.67 учители и ученици от среден и горен курс от
88 СОУ ”Димитър Попниколов” преписаха текста на първия граждански кодекс
на България - "История славянобългарская" на Паисий Хилендарски. С трепет и
интерес непреходната книга се разгръщаше от малки и големи, преоткрили
значението й за националната ни история. Паисиевото слово се преписваше с
ентусиазма на първите наши възрожденци. Този акт се извърши във връзка със
130-годишнината от създаването на Търновската конституция и по повод 15
години от основаването на училището. Преписът е подвързан и се съхранява в
библиотеката на у-щето .
Информацията е предоставена от библиотекаря Богдана Андреева
Кариерно развитие (курсове, семинари...)
Център за продължаващо образование на библиотекари към ББИА
ЦПОБ е базов център за непрекъсната професионална квалификация в областта
на: управлението на библиотеките, на информационните ресурси, на услугите и
на персонала; въвеждането на нови технологии и тяхното приложение.
Проблематиката на учебните програми допълва и надгражда нови знания и
умения към полученото университетско образование по
Библиотечно-информационни науки. За повече информация в:
http://www.lib.bg.
Курсовете през месец януари и февруари 2011г. ще бъдат безплатни за
индивидуални членове на ББИА (при платен членски внос за 2011г.). 
Вижте кои курсове се предлагат в Календарния график на курсовете за месец
февруари 2011г.
От 6 до 9 януари 2011г. в София се проведе курсът Обучение на обучители по
информационна грамотност с лектори Елица Лозанова-Белчева и Милена
Миланова. Участваха 15 библиотекари - 7 от училищни библиотеки в София, 4
от Столична библиотека и по един от регионалните библиотеки в Пазарджик и
Плевен, библиотеката при Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Централна
селскостопанска библиотека. Повече информация и снимки вижте в Първи курс в
ЦПОБ за 2011г.
На 30 януари 2011г. в София се проведе курсът Похвати на застъпничество в
полза на училищните библиотеки с лектор Ели Попова. 
Участваха 8 души - 7 училищни библиотекари от София, членове на Секцията
„Училищни библиотекари“ на ББИА, и един главен експерт в Държавна агенция
„Архиви“.
Снимки с участниците в курса може да видите във Фейсбук групата Училищни
библиотеки и в Еднодневен курс в ЦПОБ.

Полезна информация (сайтове, образователна информация, училищни събития –
ДЗИ, олимпиади и др.)

http://www.azcheta.com/ 
http://knigi-sepphoras.blogspot.com/
http://bibliotekata.wordpress.com


 
Другите за нас (мнения, предложения, препоръки)


 Перспективи

Секцията Училищни библиотеки към ББИА има омбицията да представи пред
обществеността положителния облик на съвременната училищна библиотека ида
предлага на вниманието на колегиията формирането на работни екипи, в които
с единни усилия ще направим заедно видими добрите инициативи:

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗДАНИЯ ( бюлетин, онлайнсписание) – събира, селектира,
редактира, издава и съхранява материали, свързани с бюлетина - координатор
Даниела Цветкова
ВЪТРЕШНИ КОНТАКТИ – събира, поддържа и съхранява база с данни за училищни
библиотеки и библиотекари, координира връзките между тях и информира
колегията за дейността на секцията – координатор Пролет Димитрова
ВРЪЗКИ С ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА  –
 осъществява официалната комунекация и коренспонденция - координатор Пролет
Димитрова
ИНИЦИАТИВИ на СУБ към ББИА - организира и провежда срещи на библиотечната
колегия – координатор Рени Велкова
ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ - ЕЛЕКТРОННО ПРИЛОЖЕНИЕ „БИБЛИОТЕКИ  ОНЛАЙН”, БЛОГ
 и ФЕЙСБУК - администрира уеббазираните приложенения - координатор Рени
Велкова
ОБРАЗОВАТЕЛНИ, КУЛТУРНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ НАЧИНАНИЯ И ПРОЕКТИ – инициира,
приема предложения и организира провеждане на масови междуучилищни и
проектни дейности - координатор Даниела Цветкова

[последно редактирано от rre_reny на 2011.09.14 12:14 ]
2011.09.14 12:11 от rre_reny
Електронно списание,бр.2

СЕКЦИЯ УЧИЛИЩНИ БИБЛИОТЕКИ
към БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ

               E-mail: sbir_ub@abv.bg, тел. 805-69-42


Е-списание на Училищните библиотеки
Уважаеми колеги, това е вторият брой на онлайн списанието на СУБ към ББИА.
Списанието съдържа информация за актуални събития, свързани с дейностите в
училищните библиотеки, кариерно развитие, както и приложна полезна
информация, актуални новини, предстоящи прояви и съобщения и други. 
Ако желаете вашите добри практики или събития, мнения, предложения и други
да влязат в това е-списание, моля изпращайте ни информация на следния
e-mail: sbir_ub@abv.bg. 
Е-списанието ще се изпраща по e-mail – при поискване и предоставяне на
e-mail за връзка. Ако желаете да промените електронния адрес, на който да
го получавате, или пък желаете да прекратите получаването му, моля пишете
ни. 

Срещи и събития
Борбата ни за нормативно уреден статут на училищната библиотека не спира
На 17.05.2011 г. от 14,00ч., в рамките на Националната библиотечна седмица,
която т.г. е под надслов: ”Библиотеките-партньор в образованието” в МОМН се
проведе среща на ББИА и Секцията на училищните библиотекари с Пенка
Иванова –директор на дирекция ”Достъп до образование и подрепа на
развитието” и училищни директори .
Присъства и г-жа Лоурънс Дас – експерт по училищни библиотеки,
вицепрезидент на Международната асоциация на училищните библиотеки,
председател и координатор на Европейската мрежа за училищни библиотеки и
информационна грамотност, секретар на секцията на ИФЛА за училищни
библиотеки и ресурсни центрове. На тази среща се обсъдиха проблемите на
училищните библиотеки и начините и възможностите за тяхното решаване. Г-жа
Иванова изтъкна необходимостта от регламентирането на училищната
библиотека, не само в подготвяния нов Закон за училищното образование, но и
в сега действащите нормативни актове. 
Г-жа Дал, като представител на международна организация, сподели опита в
европейските страни и по-специално в Холандия и изказа своята подкрепа за
българските си колеги. Училищният библиотекар трябва да е част от
педагогическия персонал с ясно уточнени задължения.
Мнение изказаха и присъстващите директори на две столични училища – Втора
английска езикова гимназия «Томас Джеферсън» и 131 СУЧЕМ, според които на
този етап делегираните бюджети са затруднени да осигурят средства за
обновяване на библиотечните фондове. Изтъкна се необходимостта от проекти,
инициирани от МОМН, чийто бенефициенти да са училищните библиотеки, като по
този начин да се намерят допълнителни средства.
Г-жа Ева Борисова от Асоциация „Родители”сподели, че училищната библиотека
е важна част от развитието на детето. Чрез нея детето се научава да
споделя, да подрежда, да общува, да търси и намира необходимата информация.
Библиотечното обслужване на децата може да се организира както чрез
училищната библиотека, така и чрез читалищната в по-малките населени
места-това е въпрос на организация, но е задълително да има такова
библиотечно обслужване.
 	Срещата премина изключително ползотворно. Стана ясно, че ще се проведе
следваща такава, на която да присъстват задължително училищните директори
и колеги –библиотекари, за да се обсъдят проблемите, чието решаване до
голяма степен зависи и от тях. Дотогава обаче чрез областните РИО ще се
изиска актуална справка за училищните библиотеки в страната, за да се види
къде и как те функционират.
Богдана Андреева


Библиотеките – партньор в образованието
/Едно училище, една библиотека, един училищен библиотекар/


 	14 май 2011г., бе дата, свързана не само с матурните вълнения по БЕЛ. На
тази дата се говори, обменя опит и планира едно отдавна лелеяно бъдеще на
училищните библиотеки и библиотекари. Организаторите /ББИА/ и домакините 
/ МОМН/ приютиха всички възможни страни по болезнената тематика.
Присъстваха: г-жа Лоурънс Дас- председател и координатор на Европейската
мрежа за училищни библиотеки и вицепрезидент на Международната асоциация на
училищните библиотеки, г-жа Пенка Иванова- Директор на Дирекция
„Образование и подкрепа на развитието в МОМН, г-жа Ели Попова- Директор на
изпълнителното бюро на ББИА, Председателят на Сдружението на родителите –
г-жа Ева Борисова, двама директори, 4 училищни библиотекари. 
	Г-жа Л. Дас разказа за неразривната връзка в училището между учебния
процес, учителството и библиотекаря. Тя заяви, че училищната библиотека
отдавна вече не е сграда, тя е функция. Три са важните предпоставки за
успешна дейност: комуникативност, работа с учителите и съпътстваща дейност
по учебните програми. Тя разказа за огромната дейност на Международната
асоциация на училищните библиотекари и за списанието „Училищните библиотеки
по света”. Прикани ни да се включим кампанията ”Алис”, създадена от
Европейската фондация за училищни библиотеки. Кампанията призовава всяко
училище да има своя библиотека и библиотекар. Неговата прокламация очаква
да се гласува комбинацията „Едно училище- една библиотека- един
библиотекар”. Това е гаранция за високо ниво на просветеност на
подрастващите и огромен шанс педагогическата колегия да има среда за
подготовка и непрекъснато развитие и напредък. 
Кампанията „Алис” дава възможност и за участие в проекти. 
Г-жа Пенка Иванова пое ангажимент да организира нова работна среща с
директори, представители на ББИА, библиотекари, г-жа Борисова и други
специалисти, за да се направи статистика на училищните библиотеки: брой,
фонд, ползваемост, да се премисли нов, модерен статут на библиотекаря и
неговото подобаващо място в училищната среда. 
Директорите показаха добро отношение и положителна нагласа към тематиката.
 Г-жа Борисова предложи задълбочено да се обмислят позициите на училищния
библиотекар и неговото деликатно и стойностно място в живота на децата от
българското училище. Библиотекарите доволно и с надежда слушаха, записваха,
предлагаха и се надяваха- дано!, този път!, да се придвижат нещата! и да се
поставят на подобаващо място труда и позициите им, защото бъдещето на
децата го изисква и ползите ще бъдат многопосочни и истински. 
Училищните библиотекари сме благодарни на ББИА за огромните усилия и
работа, на г-жа Пенка Иванова – за желанието и за адекватна и навременна
намеса и съпричастност, на г-жа Борисова- за разбирането и за готовността и
да направи чудеса в посоката деца-четене-знание-просперитет, на
директорите- за доброто им отношение и нагласа за съвместна работа в името
на просветата и знанието на възпитаниците им.


Антоанета Славова- участник в работната среща и огромен  ентусиаст, 
училищен библиотекар в СОУ ”Св. св. Кирил и Методий”-гр. Карнобат     
                   Участие на Секцията на училищните библиотеки към ББИА в мероприятие,
организирано от «Асоциация Родители»
За трети път Асоциация Родители и Националният център за безопасен интернет
организираха ФАМИЛАТЛОН - празник на семейството, спорта и здравословния
начин на живот. Тази година празникът се осъществи в Световния ден на
предизвикателството-14 май, в партньорство с Асоциация "Спорт за всички", с
подкрепата на Столична община, Виваком фонд, Волтарен емулгел, Девин АД и с
медийното партньорство на БНТ и Дарик радио.
       В Южния парк на София близо 40 клуба, федерации и организации,
предлагащи възможности за спорт и активно оползтворяване на свободното
време дадоха възможност на децата и техните родители да експериментират с
възможностите си в различни предизвикателства. Енергията на организаторите
се оказа заразителна за гостите на празника и през целия ден близо 3000
малки и големи ентусиасти изпробваха себе си.
От асоциация "Родители" ни поканиха да се включим в тяхната инициатива и да
представим училищните библиотеки. Какво правихме заедно? 
«Деца четат на деца» - тематично четене на текстове от различни жанрове -
литература, наука, изкуство; «Верижно четене» на "Патиланско царство" от
Ран Босилек, «Познай кой говори» - викторина с реплики на известни приказни
герои, «Театър» - постановка на интерпретации по български народни приказки
на театрална група „Ефект” към читалище "Христо Ботев" -1917.
Имаше много въпроси, любопитни теми за четене, награди, късметчета и
картинки за оцветяване!
Номинации
На тържеството за откриване на Националната библиотечна седмица на 16 май
2011 г. в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” бяха връчени
Годишните библиотечни награди на ББИА от Председателя на 41-то Народно
събрание на Република България г-жа Цецка Цачева.  Наши колеги бяха
номинирани за:
Библиотекар на годината- Рени Петрова Велкова – библиотекар в Национална
професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов”, гр.
София 
инициатор и основен участник в създаването на специализиран сайт на
училищните библиотеки и мултимедийно приложение „Електронен каталог –
медиатека в училище” – иновативна услуга за читатели и библиотекари 
инициира и организира списването е-бюлетин на Секцията на училищните
библиотеки и е-списание, фейсбук профил и виртуален дискусионен профил на
училищните библиотекари 
Библиотека на годината- Библиотека на Софийска математическа гимназия
„Паисий Хилендарски” 
притегателен център за учениците, модел за успешно вписване на училищна
библиотека в образователната среда. По идея на учениците е направен профил
в библиотеката във фейсбук, в който се публикуват полезни връзки към
сайтове в помощ на обучението. Годишно има над 8000 посещения и се раздават
над 9000 издания. Сред инициативите й са: Маратон на четенето, „Оживялата
библиотека” – конкурс за написване на фантастичен разказ и много други. 

Събития в библиотеката (текущи и еднократни)
 

Завърши Националната библиотечна седмица, преминала под надслов
„Библиотеките – партньор в образованието“. За шести пореден път училищните
библиотеки се включиха активно, както всяка година в провеждането на
Маратона на четенето.


Мероприятия в библиотеката на СМГ «Паисий Хилендарски», град София

На 20.04. 2011 година, като част от Маратона на четенето, в библиотеката на
СМГ беше честван Световния ден на книгата и авторското право – 23 април. 
  	Библиотеката беше празнично украсена с балони, всички които я посетиха
бяха почерпени с бонбони и си изтеглиха късметчета, съдържащи цитати от
книги.
  	Като библиотекари в този ден работиха Аделина Радева и Соня Божилова от
11”д” клас, Вероника Маринова, Христина Михайлова от 10”б” клас и Вальо
Йоловски от 8 „г” клас.
 	Бяха обявени и победителите в конкурса „Моята любима детска книга” /за
ученици от 5-ти клас/.
 Любимите книги на петокласниците са: 
 	1 място- Рик Риърдън. Пърси Джаксън и боговете на Олимп кн.4. Битката за
лабиринта
 	2 място- Поредица „Момиче на зодиака”
 	3 място- Поредица „Хари Потър”
 Всички ученици от 5-ти клас, които са гласували за любимата си книга
получиха като подарък Читателски дневник, грамота и химикалка.
 	Всички бяха в чудесно настроение и се получи истински празник!!!

Пролет Димитрова

Мероприятия в VІІІ СОУПЧЕ "А.С.Пушкин" , град Варна

На 14 май се проведе традиционното състезание в библиотеката, в което
участват ученици от 9-12 клас на варненските училища. Състезанието се
проведе в три кръга: 
Първи кръг- четене с разбиране на текстове,таблици и диаграми 
Втори кръг- достъп до книги чрез използване на е-каталог 
Трети кръг- разпознаване на автор и произведение по предоставени откъси
За победителя ще бъде организирано посещение на исторически паметници на
културата в Турция, а за училището победител бяха дадени триста лева за
книги за училищната библиотека.
Румяна ПетроваМероприятия в библиотеката на 7 СОУ «Св. Седмочисленици», град София

  	Месец февруари т.г., беше може би най-интересният и наситен с много
приятни изненади и събития за най-малките ученици в 7 СОУ „Св.
Седмочисленици” – гр. София. За радост на всички издателство „ФЮТ” гостува
при нас и доведе на гости две изключителни детски писателки – Кина Къдрева
и Юлия Спиридонова-Юлка.

  	 Г-жа Кина Къдрева е носител на Андерсенов диплом, присъден от
Международния съвет за детска и младежка книга към ЮНЕСКО. Тя се срещна с
първолачетата, които тъкмо се бяха запознали с последните букви на азбуката
ни, и вече радостно демонстрираха своите умения в четенето. Сладкодумната
писателка очарова малчуганите с разговор за оптимизма и доброто, за
приятелството и взаимната помощ, за красотата и радостта в живота на
децата, а главният герой бе таралежчето Черешко от едноименната книжка на
Кина Къдрева. За радост, много от децата вече познаваха тази книжка, и дори
си я носеха за автограф от писателката, а други пък имаха възможност да си
я набавят от представителите на издателството и също да получат по няколко
мили думи от писателката върху книжките си. 

  	Другата, също изключително забавна и интересна среща, беше на
учениците от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас с детската писателка Юлия Спиридонова.
Тя представи своята книга за деца „В Долната земя. Кръстьо — частен
детектив“. Получи се страхотен празник, в който се включиха и издателките
от „Фют” със своите игри, забавни сценки и викторини по сюжета на книгата.
Имаше и награди за най-добре представилите се, но най-голямата награда беше
срещата с историята на Кръстьо в Долната земя. Оттогава една от
най-търсените книжки в библиотеката ни е „В Долната земя. Кръстьо-частен
детектив”.
  	Провокирани от срещите с героите от книжките на Кина Къдрева и Юлка,
учениците участваха и в обявения конкурс „Моята любима приказка” по случай
2 април – Международния ден на детската книга, и техни рисунки бяха
изложени на празника на езерото „Ариана”.
  
  	През м. април библиотеката на 7 СОУ „Св. Седмочисленици” беше мястото,
в което учениците от 6 клас си говореха за любими герои от книги. В
продължение на два учебни часа учениците видяха презентации за авторите
Алеко Константинов и неговия „Бай Ганьо” и Антоан дьо Сент Екзюпери и
„Малкият принц”. Те бяха изготвени от библиотекаря и предизвикаха голям
интерес в учениците. Събеседването беше много интересно и активно.
Неформалната обстановка в библиотеката, представянето върху голям екран и
мултимедия на материалите доведоха до по-голяма свобода на общуването между
учениците. Те споделиха любими моменти от произведенията и разказаха как
книгите са въздействали върху въображението и емоциите им.

  	На 9 май – Деня на Европа в нашето училище гостува Кристалина
Георгиева. Тя е възпитаник на 7-мо училище и този факт ни носи голяма
радост. Посещението беше във връзка с европейската инициатива „Отново на
училище”, в която се включват служители от институциите на Европейския
съюз, които искат да се върнат в училищата, които са завършили, за да
обсъдят с учениците въпросите за Европа и многообразния живот на
европейците. Комисар Кристалина Георгиева дискутира с учениците различни
европейски теми, разказа им за своята работа и отговори на множество техни
въпроси. За наша голяма изненада специално за библиотеката г-жа Георгиева
беше подготвила и подарък – компютър и принтер. Всички останахме
изключително благодарни и удовлетворени от срещата с Комисар Кристалина
Георгиева.

Ели ТринговаМероприятия в библиотеката на 7 СОУ «Кузман Шапкарев», град Благоевград


1.Маратон на четенето „Походът на книгите”, състезание между победителите в
маратона по четене във 2, 3 и 4 клас - 20.04.2011г. Призьорите получиха
грамоти и конструктивни игри, бележници и книжки.
2.Конкурс за литературна творба на теми: „Книгата, която винаги ще помня!”
и „Любим литературен герой”:
Победителите получиха званието „Рицар на книгата” и предметни награди,
които са връчени на 20.05., на училищното тържество.
3.Конкурс за рисунка на тема „Книгата, която винаги ще помня!” и „Любим
литературен герой”
 Представени бяха 27 рисунки, от които бе подготвена изложба, а най-добрите
ще бъдат изложени в Годишник на училището №7, 2010-2011г.
4.Подготвено табло с информация за справочния фонд на Училищната
библиотека.
5.Изготвено табло „Орнаментика и миниатюра в старинните български ръкописи
– XV – XVIII век”.
6.Дарителска кампания под надслов „Дарявам ви книжка с радост!”
        В кампанията, до момента, са взели участие 19 ученика,
дарили 37 заглавия на Училищната библиотека. Всеки ученик е награден с
грамота и календарче от книжарници „Дъга”. Дарени от граждани и колеги са
70 книги за възрастни.
7.На 15.04.2011г. учениците от IV б клас, Мартин и Атанас Златарски от IV в
клас и Лъчезар Кацарски от V а клас участваха в Празниците на детската
книга и изкуствата за деца, организирани от Регионална библиотека –
Благоевград.
8.На 21.04. по училищното радио „Вселена 7” звуча радиопредаване, посветено
на 23 април, изготвено от учениците от 7 а и 7 б клас и Искра Шишкова.
9.29.04.2011г .- Конкурс за декламаторско майсторство. 
26-29.04.2011г. - Празници на първокласниците „Ние вече сме грамотни”.
10. 28.04.2011г. - Открит урок „Българският език – труден и лесен”-
приемственост между начален и прогимназиален курс.
11.09-13.05.2011г. - Състезания по график с първокласниците „Аз вече мога
да чета” в училищната библиотека.
12.11.05.2011г. - Състезание по грамотност, с представяне на презентации на
литературни теми, организатор – Клуб ”Млад журналист”.
13. 11.05.2011г. – Дефиле на любимите ни литературни герои.
14. Тържествено отбелязване на 24.05. с Клуб ”Журналистика”.
15.28-31.05.2011г. - Издаване на празничен брой на училищния вестник
„Междучасие Non stop”.
16.26.04-31.05.2011г. - Издаване на поредния брой от Годишник на 7
СОУ”Кузман Шапкарев”.
17.20.05.2011г., 10.30 ч. - Училищно тържество в чест на 24.05. с богата
музикално-литературна програма и награждаване на всички победители в
състезанията, дарителската кампания и конкурсите от Месеца на книгата и
„Празници на словото”.
18.24.05.2011г. - Включване в градското тържествено шествие по случай 24
май. 


                                      
      Искра Шишкова

Мероприятия в библиотеката на 131 СОУ «К.А.Тимирязев», гр. София
Празник в 131 СОУ „К.А.Тимирязев” във връзка с Маратона на четенето - 2-23
април /Походът към книгите/, посветен на „Малкото голямо четене”,
проведен на 26 април 2011г.  в Актовата зала на училището.
От месец януари до средата на месец април 2011 година библиотеката на 131
СОУ "К.А.Тимирязев" организира разнообразни дейности по повод Малкото
голямо четене. През м. януари на учениците им бе предложен списък с
конкретни заглавия, които да прочетат до средата на м. април. През това
време те имаха и някои допълнителни задачи – за начален етап - изработване
на табло на класа за Малкото голямо четене и рисунки на литературни герои,
които бяха направени в часовете по Изобразително изкуство и поставени на
таблата във фоайето на училището. За прогимназиален етап, задачата беше
представяне на детски книги чрез презентации, направени в часовете по ИТ с
помощта на учителя и библиотекаря. За онагледяване на прочетените книги на
учениците бяха прожектирани филми по произведенията в библиотеката. 
Бе подготвена и Класация „Моята любима детска книга” по предложения на
книги от учениците, както и от учителите и персонала на 131 СОУ.
Резултатът от всички тези дейности бе представен на специално подготвения
празник на 26 април в Актовата зала на училището, който включваше:

 ·         Изложба на табла на 3, 4 и 8 класове за Малкото голямо четене
и на рисунки на литературни герои;
·         Състезание „Мога да чета” за бързо, гладко и изразително четене
на познат и непознат текст с разбъркани букви, проведено в два кръга
(начален етап);
·         Викторина с въпроси върху произведения от предварително предложен
списък за четене (начален етап);
·         Презентации върху детски книги (прогимназиален етап);
·         Представяне резултата от Класацията „Моята любима детска книга”;
·         Ученици от 11 клас представиха своите книги на английски език,
които са на различна тематика и са изработили сами, а накрая направиха и
специален жест към по-малките ученици от начален етап като им подариха
картички със специални послания.
Учениците очакваха с голям интерес и нетърпение кулминацията от целия им
труд през месеците януари - април 2011г. и празникът беше неповторим, с
пожелания от учителите и учениците, да се превърне в постоянно, ежегодно
мероприятие в нашето училище.
Даниела Цветкова
Мероприятия в библиотеката на ІІІ ОУ «Христо Ботев», град Сандански

В нашето училище се проведоха следните мероприятия, свързани със Световният
ден на книгата и авторското право- 23.04:
Маратон на четенето- по произведения на Ран Босилек и Дора Габе по случай
125 г. от рождението им;
Конкурс за рисунка на тема: "Любим приказен герой"; 
Конкурс за най-добър читателски дневник. 

Синьорита Михайлова
Мероприятия в библиотеката на 39 СОУ «Петър Динеков» град София
     
Във връзка с отразяването на кампанията на ББИА - „Походът на книгите”,
свързана с Международния ден на детската книга 2 април и със Световния ден
на книгата и авторското право-23 април, в библиотеката на 39 СОУ „Петър
Динеков” се проведоха следните мероприятия:

Изготвяне на табло за Световния ден на книгата и авторското право- 23.04- с
историята на празника и снимки на участници в «Маратона на четенето» от
минали години.

Подреждане на кът с книгите, участващи в „Малкото голямо четене”, които са
на разположение в библиотеката.

Провеждане на «Маратон на четенето» в библиотеката на 20.04.2011г. 
В него се включиха ученици от всички класове. Библиотеката беше украсена от
учениците с цветя и балони. Проведохме състезание по най-бързо отгатване на
гатанки с приказни герои, състезание за правилно четене, «маратонско»
четене на детска книжка. Направихме изложба в библиотеката на рисунки на
ученици, рисували любимата си приказка.

Анкета за най-любима детска книжка към кампанията «Малкото голямо четене»-
в специална кутия в библиотеката се събраха анкетни карти и любимата книга
на учениците се обяви в деня на Маратона на четенето. Гласуваха 128 деца. 
Книгите-победители в конкурса за нашето училище са:
Първо място- Пипи Дългото чорапче
Второ място- Поредицата Лили Чудото
Трето място- Поредицата Хари Потър
	Снимки от събитието ще бъдат публикувани в сайта на училището.
Учениците изявиха желание да провеждаме подобни мероприятия поне два пъти
годишно.
Светлана Петкова

Мероприятия в библиотеката на 67 ОУ «Васил Друмев» град София

На 21 април 2011 година в 67 ОУ „Васил Друмев” се проведе Маратон на
четенето под надслов: „Четенето лесно и модерно”.
Вече по традиция за 4-та година в нашето училище провеждаме маратона на
четенето. 
Започнахме още в 8,30 часа с учениците от 1 и 5 а клас, които гостуваха на
първокласниците и им четоха приказки по роли. След това и първолаците
показаха, че вече могат да четат.
	С учениците от 8 клас четенето премина под надслов: ”Нашият патрон –Васил
Друмев”, а след това разгърнахме страниците на том от „Рекордите на Гинес”,
прочетохме по няколко вица и смешки на тема библиотека и ученици.
Учениците от 4 клас гостуваха на децата от подготвителната група и им
прочетоха интересни приказки, а учениците от 5 б клас задаваха гатанки на
второкласниците, които с малка помощ от г-жа Ваклинова и Филипова се
справиха отлично. По време на маратона в класните стаи имаше малка колекция
от подходящи по тематика книги, които учениците разгледаха с интерес.
	Маратонът премина добре и много от учениците още в първия ден след
празниците бяха в библиотеката, за да вземат нова книжка или да се запишат
за читатели.
Елеонора Бодурова


Мероприятия в библиотеката на 88 СОУ „Димитър Попниколов”, град София

На 20 април 2011г., по случай Международния ден на книгата, Маратона на
четенето и проекта на БНТ „Малкото голямо четене”, библиотеката на 88 СОУ
проведе конкурс на тема: ”Моята любима литературна творба” в която взеха
участие 30 ученици от 3, 4, 5 и 6 клас. Представиха се мултимедийни
презентации на любими книги, умалени копия на литературни творби и
илюстрации. Децата с внимание и компетентност представиха своите любими 
книги и разказаха за тях.
Конкурсът беше изключително оспорван и журито – силно затруднено.
Победители в отделните категории бяха:
• Йоана от 3а клас за умалено копие на книгата „Вълшебното селце”, 
• Давид от 3в кл. за презентацията на „Тримата мускетари”/която освен
мултимедийна беше и в стихотворна форма/ 
• Катрина от 6 б кл. за презентацията на „Малкият принц”
За всички участници имаше награди.
Проведохме и извънкласно четене на любими книги, представяне на любим автор
с учениците от горен курс
На 19.04.20011г. в 88 СОУ издателство ”Персей” представи „Ирландия- страна
на приказки и легенди”-
представяне на книга с ирландски вълшебни приказки „ Принцът на розите”.
На срещата присъства и Иймър Фрийл от ирландското посолство, която запозна
децата с легендите и митовете на Ирландия. Учениците от 3 д клас
представиха драматизация на приказката „Жената на великана”. Интересът към
страната подтикна много ученици да зададат различни въпроси на г-жа 
Фрийл, някои от които директно на английски език.
Библиотеката на 88 СОУ получи 10 броя от книгата на промоционална цена.


Богдана АндрееваКариерно развитие (курсове, семинари)
Център за продължаващо образование на библиотекари към ББИА
ЦПОБ е базов център за непрекъсната професионална квалификация в областта
на: управлението на библиотеките, на информационните ресурси, на услугите и
на персонала; въвеждането на нови технологии и тяхното приложение.
Проблематиката на учебните програми допълва и надгражда нови знания и
умения към полученото университетско образование по
Библиотечно-информационни науки. За повече информация в:
http://www.lib.bg.
Вижте кои курсове се предлагат в Календарния график на курсовете за 2011г.
Полезна информация (сайтове, образователна информация, училищни събития –
ДЗИ, олимпиади и др.)

http://www.azcheta.com/ 
http://knigi-sepphoras.blogspot.com/
http://bibliotekata.wordpress.com


 Перспективи

Секцията Училищни библиотеки към ББИА има амбицията да представи пред
обществеността положителния облик на съвременната училищна библиотека ида
предлага на вниманието на колегиията формирането на работни екипи, в които
с единни усилия ще направим заедно видими добрите инициативи:

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗДАНИЯ ( бюлетин, онлайнсписание) – събира, селектира,
редактира, издава и съхранява материали, свързани с бюлетина - координатор
Даниела Цветкова
ВЪТРЕШНИ КОНТАКТИ – събира, поддържа и съхранява база с данни за училищни
библиотеки и библиотекари, координира връзките между тях и информира
колегията за дейността на секцията – координатор Пролет Димитрова
ВРЪЗКИ С ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА  –
 осъществява официалната комунекация и коренспонденция - координатор Пролет
Димитрова
ИНИЦИАТИВИ на СУБ към ББИА - организира и провежда срещи на библиотечната
колегия – координатор Рени Велкова
ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ - ЕЛЕКТРОННО ПРИЛОЖЕНИЕ „БИБЛИОТЕКИ  ОНЛАЙН”, БЛОГ
 и ФЕЙСБУК - администрира уеббазираните приложенения - координатор Рени
Велкова
ОБРАЗОВАТЕЛНИ, КУЛТУРНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ НАЧИНАНИЯ И ПРОЕКТИ – инициира,
приема предложения и организира провеждане на масови междуучилищни и
проектни дейности - координатор Даниела Цвет
2011.09.14 12:47 от antoaneta sl.
Колеги, горда съм, че съсловието осъществява толкова разнообразна и полезна
дейност.Сигурна съм, че ефектът ще бъде положителен и че усилията ни ще
бъдат оценени по достойнство. Желая на всички нас да запазим ентусиазмът си
и да доказваме пак и пак високото си професионално ниво и вечната
необходимост от библиотеки!
Трябва да си регистриран за да пишеш отговори.

Генерирано за 0.006 s