Онлайн Библиотеки
Медиатеки в училище

Книга на потребителя
БИБЛИОТЕКИТЕ – ПАРТНЬОР В ОБРАЗОВАНИЕТО
2011.05.30 09:01 от antoaneta sl.
17 май 2011г.бе дата, свързана не само с матурните вълнения по БЕЛ. На тази
дата се говори, обменя опит и планира едно отдавна лелеяно бъдеще на
училищните библиотеки и библиотекари. Организаторите /ББИА/ и домакините  
/ МОМН/ приютиха всички възможни страни  по болезнената тематика -  г-жа
Лоурънс Дас- председател и координатор на Европейската мрежа за училищни
библиотеки и вицепрезидент на Международната асоциация на училищните
библиотеки, г-жа Пенка Иванова- Директор на Дирекция „Образование и
подкрепа на развитието в МОМН, г-жа Ели Попова- Директор на изпълнителното
бюро на ББИА, Председателят на Сдружението на родителите – г-жа Ева
Борисова,  двама директори, 4 училищни библиотекари.  
	Г-жа Л.Дас разказа за неразривната връзка в училището между учебния
процес, учителството и библиотекаря. Тя заяви, че училищната библиотека
отдавна вече не е сграда, тя е функция. Три са важните предпоставки за
успешна дейност: комуникативност, работа с учителите и съпътсваща дейност
по учебните програми. Тя разказа за огромната дейност  на Международната
асоциация на училищните библиотекари и за списанието „Училищните библиотеки
по света”. Прикани ни да се включим кампанията ”Алис”, създадена от
Европейската фондация за училищни библиотеки. Кампанията призовава всяко
училище да има своя библиотека и библиотекар.  Неговата прокламация очаква
да се гласува  комбинацията „1 училище - 1 библиотека-1библиотекар”. Това е
гаранция за високо ниво на просветеност на подрастващите и огромен шанс
педагогическата колегия да има среда за подготовка и непрекъснато развитие
и напредък. Кампанията „Алис” дава възмоност и за участие в проекти. Г-жа
Пенка Иванова пое ангажимент да организира нова работна среща с директори,
представители на ББИА, библиотекари, г-жа Борисова и други специалисти, за
да се направи статистика на училищните библиотеки: брой, фонд, ползаемост,
да се премисли нов, модерен статут на библиотекаря и неговото подобаващо
място в училищната среда. Директорите показаха добро отношение и
положителна нагласа към тематиката. Г-жа Борисова предложи задълбочено да
се обмислят позициите на училищния библиотекар и неговото деликатно и
стойностно място в живота на децата от българското училище. Библиотекарите
доволно и с надежда слушаха, записваха, предлагаха и се надяваха- дано!,
този път!, да се придвижат нещата! и да се поставят на подобяващо място
труда и позициите им,  защото бъдещето на децата го изисква и ползите ще
бъдат многопосочни и истински.Училищните библиотекари сме благодарни на
ББИА за огромните усилия и работа, на г-жа Пенка Иванова – за желанието и
за адекватна и навременна намеса и съпричастност, на г-жа Борисова- за
разбирането и и за готовността и да направи чудеса в посоката
деца-четене-знание-просперитет, на директорите- за доброто им отношение и
нагласа за съвместна работа в името на просветата и знанието на
възпитанаците им.
			Антоанета Славова- участник в работната среща и огромен   ентусиаст,
			училищен библиотекар в СОУ”Св.св.Кирил и Методий”-гр. Карнобат
[последно редактирано от antoaneta sl. на 2011.06.03 05:09 ]
Трябва да си регистриран за да пишеш отговори.

Генерирано за 0.005 s