Онлайн Библиотеки
Медиатеки в училище

Книга на потребителя
Национална секция на училищните библиотекари
2012.07.10 23:36 от rre_reny
Основни цели на Националната секция на училищните библиотекари към ББИА:

1. Обединение на професионалната общност на училищните библиотекари в
страната.

2. Настояване за:

    включване в новия Закон за училищното образование на текстове (отделен
член, алинея, точки), регламентиращи библиотечно-информационното обслужване
и осигуряване в училищата;

    изготвяне на Наредба от МОМН, която да регламентира функционирането на
училищната библиотека като специфична образователна среда и партньор в
образователния процес.

    да бъде уреден статута на училищния библиотекар като специалист със
специфични задачи, отговорности и ангажименти към училищната общност, който
освен информационно-обслужващи има и педагогически функции.

4. Осигуряване на широка обществена подкрепа за модернизиране на училищните
библиотеки.

5. Повишаване на професионалната квалификация на училищните библиотекари, с
оглед нарастващите изисквания на информационното общество.


Трябва да си регистриран за да пишеш отговори.

Генерирано за 0.057 s